Tere tulemast!

Lugupeetud lugejad, armsad osalejad! 

Pärast pikki arutelusid raamatu "Meie eluteed Eestis"  väljaandmise tingimuste üle on meil rõõm teatada, et nüüd saame asuda raamatut trükkimiseks ette valmistama ja koostama selleks vajalikku uut projekti. 

Vabandame tekkinud viivituste pärast ja palume teilt veel veidi kannatlikku meelt!


Eestis elab palju inimesi, kes pole siin sündinud, kuid on valinud Eesti oma kodumaaks. Kuidas paistis Eesti mujalt tulija pilgule? Millistel inimlikel põhjustel otsustati just siia elama asuda? Missuguseid muresid ja rõõme see kaasa tõi? Iga inimese elukogemus on ainulaadne ja sellisena väärtuslik!
 
Kui palju aga eestlased teistest rahvustest eestimaalaste eluteedest teavad? Kindlasti mitte piisavalt. Ja kuidas me siis teada saame, kui ei küsi?


Loe edasi »

Милости просим!

Уважаемые читатели, дорогие участники проекта!

После обсуждений об условиях выхода книги воспоминаний «Наш жизненный путь в Эстонии» нам приятно сообщить, что теперь мы можем начать подготовку материалов книги к печати и разработку соответствующего нового проекта.

Приносим извинения за названные проволочки и просим во имя будущей книги еще немного вашего терпения!

В нашей республике проживает много людей, которые здесь не родились, но избрали Эстонию своей родиной. Какой показалась Эстония человеку, приехавшему со стороны? По каким жизненным обстоятельствам было принято решение поселиться именно здесь? Какими радостями и заботами это сопровождалось? Жизненный опыт каждого человека является уникальным, а поэтому ценен!

 

Читайте дальше
Toetavad: Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 
Euroopa Liidu Kolmandate Riikide  Kodanike Integreerimise Fond